יזמות חברתית בישראל 2011

Release Date: 
מאי 18, 2011
Publication name: 
עמותת נובה

מחקר המיפוי "יזמות חברתית בישראל" נכתב ע"י עמותת נובה בסיועה של יד הנדיב.