עמיתים

אשוקה ישראל בחר את עמיתיו הראשונים בשנת 2009. אנו מחפשים ללא הפוגה מועמדים מתאימים לתוכניות שלנו.

עמיתי אשוקה ישראל הם:

1. מר שי רשף

2. מר עבאס עבאס

3. גב' עדינה בר שלום