עמיתי אשוֹקה בישראל

השכלה גבוהה לחרדים
עדינה בר-שלום יצרה את המסגרת הראשונה בה יכולות נשים (וכעת גם גברים) מהחברה החרדית לרכוש כישורים אקדמיים ומקצועיים, תוך שמירה על המסגרת הערכית והזהות הדתית הייחודית. בכך תורמת עדינה לא רק לרווחתה הכלכלית של האוכלוסייה הזאת, אלא גם מסייעת לפתוח דלת להשתלבותה ולשיפור המעמד שלה בתוך החברה כולה.
בריאות
אמתי זיו יוצר שינוי בדרך בה מוכשרים רופאים ואנשי שירות אחרים בקהילה (מעובדים סוציאליים ועד מורים), ובדרך בה הם עוברים הערכות והשתלמויות מקצועיות, על מנת לחדד את יכולותיהם החברתיות והמקצועיות הדרושות להם בעבודתם. אמתי הוא ממוביליה העולמיים של שיטת לימוד המבוססת על הדמיה (סימולציה) ותחקיר.
שימוש חוזר, אמפתיה
צור טאוב משתמש בחוכמה בטכנולוגיה ובשיטות הפצת מידע על מנת לשנות את תרבות הנתינה בישראל. המאגר המקוון שהקים, במסגרתו מתבצע סחר חליפין חינם אין כסף בטובין ובסחורות, מביא לקירוב לבבות ומסיר מחיצות בין יחידים וקהילות בישראל. כך מראה צור את יכולתו של האינטרנט לקרב ולחבר, ולא רק להרחיק ולנכר.
אלמאנרה
זכויות ואיכות חיים לבעלי מוגבלויות
עבאס עבאס הקים את הארגון הראשון בחברה הערבית בו אנשים עם מוגבלויות עוזרים לעצמם. בדרך זו משנה עבאס את חייהם של אותם אנשים, את יחסה של החברה הערבית לאנשים עם מוגבלויות ואת טיפול רשויות המדינה בנושא.
השתתפות אזרחית, פיתוח כלכלי, זכויות אדם
יהודה פז משלב אזרחים בפיתוח כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי – בישראל, במזרח התיכון ובעולם כולו. בהאמינו בשינוי "מלמטה למעלה" ובחשיבותם של פרויקטים כלכליים לפתרון קונפליקטים ולבניית קהילות, יהודה מלמד חברות במעבר כיצד לבנות מנגנונים המבטיחים שיתוף, שגשוג ושלום.
כל-זכות
זכויות אזרח
אמתי משתמש בטכנולוגיה מקוונת מבוססת ויקי (Wiki) כדי לשפר את השקיפות והנגישות של מידע ציבורי על זכויות אזרח והטבות נלוות. דרך האתר שהקים, אמתי משנה את מערכות היחסים בין גופים שלטוניים, ארגוני חברה אזרחית ואזרחים, ומוודא שהארגונים והממשלה יתנו יחד מענה יעיל לצרכי הציבור.
השכלה גבוהה
שי רשף הוא המייסד והנשיא של "אוניברסיטת העם" – אוניברסיטה פתוחה וחינמית על גבי רשת האינטרנט – שמטרתה לשרת אוכלוסיות מרוחקות ומוחלשות. שי משתמש בחידושים רבים בפרויקט – למשל שימוש בקוד פתוח ובשיטות הוראה של peer-to-peer (למידת עמיתים) – כדי לאפשר נגישות להשכלה גבוהה לכל שכבות האוכלוסייה בעולם ולא רק לבני השכבות המבוססות.
IFA
טיפול בקורבנות אסון, ניהול משברים
גל לוסקי מספקת עזרה ראשונה מצילת חיים לניצולי אסונות טבע וסכסוכים אלימים בחלק מהמקומות המסוכנים ביותר בעולם.
שונה מארגוני סיוע אחרים, הארגון של גל - IFA(Israel Flyind Aid) נועד לסייע לאלו שאף אחד אחר לא יסייע להם: בין אם בשל מורכבות המשימה, ובין אם בשל סירוב של המשטר המקומי לאפשר סיוע הומניטרי.