מדדים של אפקטיביות

מדידת ההשפעה
ארגון אשוקה פיתח כלים למדידת השינוי שמייצרים עמיתי אשוקה בתחומים בהם הם פועלים, ובתור חלק מרשת בין לאומית.
מדי שנה, עורך הארגון מחקר מדידת יעילות המתמקד בעמיתים שנבחרו לתכנית לפני 5 ו-10 שנים. המחקר כולל שאלון מקיף אותו ממלאים העמיתים שנבחרו בשנים מסויימות. בנוסף נערכים ראיונות עומק עם עמיתים מתחומים שונים. המידע שנאסף מהסקר ומהראיונות מאוגד בקובץ המפורסם מאז 1999 מדי שנה.

מדדים הנבחנים במחקר:

החזון המקורי
ארגון אשוקה עובד עם יזמים להם מחויבות רבת שנים להגשים את חזונם לאורך זמן ארוך. המסירות המתמשכת הזו מסמלת את מאמציו של העמית להפיץ את הרעיון החדש שלו בחברה.

קלאודיה קובה קולמנרס מביאה טכנולוגיות חדשניות לשכונות העוני בוונצואלהשכפול של הדגם
עמיתים שהצליחו לעורר השראה ולהביא לשכפול הדגם שלהם על ידי אחרים עברו מהשפעה ישירה על ציבור נצרך להשפעה עקיפה ורחבת היקף על הדרך בה החברה פותרת את מצוקותיה.

השפעה על עיצוב מדיניות
שינויים בקביעת מדיניות ממשלתית מצביעים על אימוץ רעיונותיהם של עמיתי אשוקה על ידי הספירה הציבורית, ומעידים על התרחבות ההשפעה שלהם.

בניית מנהיגות אזרחית
כאשר עמיתי אשוקה מייסדים ובונים גופים המובילים את התחומים בהם הם פועלים, הם לא רק מפיצים את הרעיונות שלהם, אלא מחזקים את התשתית של החברה האזרחית.

מינוף הקשר לאשוקה
כיצד הקשר עם אשוקה תרם להצלחתה של עבודת העמית.

מתודולוגיה

מדידת השינוי החברתי

חזרה לעמוד התוצאות בשטח