מתודולוגיה

מדידת האפקטיביות נותנת לאשוקה כלי המסייע להבין את השינויים החברתיים להם מביאה עבודתם של היזמים, כחלק מתכנית העמיתים. יזמים חברתיים יוצרים שינויים מורכבים בחברות בהן הם חיים, ולעתים קרובות הם פועלים במישורים ומכיוונים שונים כדי לפתור את אותה בעיה. הגישות היחודיות של היזמים העוסקים בתחומים שונים לטובת מטרות נבדלות מקשים עוד יותר על יצירת כלי אחד לבדיקת הההשפעה שלהם.

תבנית
כל עמית אשוקה, לפי תחום העיסוק שלו, מקבל שאלון למילוי עצמי. כמו כן נערכים ראיונות עומק עם עמיתים מכל התחומים.

נתונים מייצגים
השאלון אותו מקבלים הנסקרים מבוסס על שורות של שאלות המרכיבות פרקים של נתונים מייצגים, המשמשים ככלים למדידת ההצלחה של ארגון אשוקה במשימתו לחזק את החברה האזרחית דרך תמיכה ביזמים חברתיים, ברעיונותיהם ובגופים אותם הקימו.
כך למשל, כדי לברר האם הרעיון מחזיק מעמד והאם הוא מתפשט, נשאל:
•    האם את/ה עדיין פועל למימוש הרעיון הראשוני?
•    האם אחרים עושים שימוש ברעיון שלך במקומות אחרים?
•    האם גרמת להשפעה על קביעת מדיניות ציבורית?
•    האם נוצר או התרחב מוסד או גוף משמעותי?
•    מה התפקיד שממלא הארגון שלך בתחום הפעילות?
•    האם הקשר עם אשוקה תרם לעמית ולעבודתו?
•    האם אתה חושב שאתה יזם חברתי?
•    האם תחומים ספציפיים בעבודה עם אשוקה סייעו לעבודתך?

תזמון
מחקר מדידת היעילות של אשוקה נותן תמונת מצב של רגע נתון וספציפי במהלך העבודה. ארגון אשוקה מצפה מהעמיתים בתוכניתו לשנות את נתיבי פעולתם לאור פיתוח אסטרטגיות חדשות ולשפר את הדרכים בהן הם מפיצים את רעיונותיהם.

מידע איכותני
ראיונות עומק משלימים את הסקרים ונותנים בסיס מוצק להבנת העבודה שמבצע העמית. מחקרים אלה הנערכים על ידי אנשי צוות של הארגון מעניקים עומק שעלול להעלם בבדיקה הכמותנית ועל ידי מילוי שאלונים בלבד. מהראיונות ניתן ללמוד למשל מי הן הקבוצות שעבודת העמית משפיעה עליהן, מהו טבע השינוי המערכתי שהעמית מקדם, ומה הן אסטרטגיות הפעולה המוצעות לטווח ארוך.

הגבלות
השיטות בהן נעשה שימוש במחקר מדידת היעילות כוללות גם כמה הגבלות:

•    דיווח עצמי: כל המידע המוצג בדוחות מדווח על ידי העמיתים עצמם. העמיתים מתבקשים לענות בכנות ומקבלים הנחיות ברורות כי מטרת המחקר היא לא לקבוע את מידת ההצלחה שלהם אלא להעריך את השפעתו של ארגון אשוקה על התחומים השונים.
•    הליך פנימי: אנשי הצוות של אשוקה ברחבי העולם מוציאים לפועל בעצמם את כל חלקי המחקר השונים, מבניית השאלות ועד ניתוח התוצאות. הארגון מתעקש על ביצועו של תהליך זה בתוך הארגון גם מכיוון שהוא חסכוני מבחינת משאבים לעומת בדיקות חיצוניות, וגם מכיוון שהוא נשען על נקודת המבט והנחות הייסוד הספציפיות של אשוקה אודות שינוי חברתי.
•    שינויים: המחקר כולל מידע שנאסף לאורך מספר שנים בעשרות מדינות. השאלון עודכן בעדינות רבה לאורך השנים אבל מעולם לא שונה באופן מהותי. התרגומים משפה לשפה יוצרים כמובן מעט שינויים. רוב החברים קיבלו את השאלון בדוא"ל, מיעוטם ענו על שאלות הסקר בטלפון או בפגישות אישיות.

 

מדידת השינוי החברתי
חזרה לדף התוצאות בשטח
מדדים של אפקטיביות