מדידת השינוי החברתי

מקרה בוחן: רנטה ארנטס ויילה

המקרה של עמיתת אשוקה מברזיל רנטה אנרטס ויילה והארגון אותו הקימה – "פלור אמרלה" – מדגים כמה מהאתגרים בנסיונות לכמת ולהעריך שינוי חברתי בעבודתו של יזם אחד.
רנטה הצטרפה לתכנית העמיתים בשנת 1995 לאור נסיונותיה לבניית מודל מקיף של חינוך, שיקום ושילוב חברתי לאנשים בעלי מוגבלויות בכל גיל. המידע הבא הוכן במסגרת מחקר שערך חבר צוות של אשוקה בשנת 2000:
•    רנטה נותנת ישירות שירותים ל-200 תלמידים בעלי מוגבלויות הלומדים בבי"ס תיכון שהקימה באיזור הספר הבריזלאי.
•    רנטה עבדה עם בתי חולים מקומיים והציגה בפניהם מבחן לאבחון מוקדם של ילודים ודרך כך אמצעים לטיפול מהיר ויעיל בהם. בתי החולים יכולים כעת לסווג מוגבלויות ולהפנות ילדים לבית הספר שלה.
•    רנטה הביאה לשינויים בקביעת המדיניות ברמה העירונית וברמה הארצית, שהביאו להגדלת המימון הציבורי לטובת תכניות לימודים לתלמידים בעלי מוגבלויות.
•    כ-600 איש השתתפו בסדנאות לקראת לידה, אודות תזונה ואלכוהוליזם – גורמים מרכזיים שמביאים לילודת תינוקות בעלי מוגבלות.
•    רנטה שידרה תכנית רדיו חודשית שעסקה בנושאים הקשורים לטיפול בילדים שהגיעה ל-5000 איש.

השפעה במספרים
הגישה הבסיסית ביותר לבחינת השפעה טמונה בשאלות הפשוטה ביותר: כמה? אך גם ניתוח מהיר של עבודתה של רנטה מדגיש את הבעיות המבניות בשיטה שהיא כמותית בלבד. המספרים לבדם לא מספקים תמונה מפורטת דיה של השיוני שיצרה עבודתה של רנטה.

עמיתת אשוקה רנטה ויילה עם ילדי בית הספר שלהחשבו על הנקודות הבאות:
•  200 התלמידים שנרשמו לבית הספר פלור אמרלו יחיו חיים טובים יותר, וכל אחד מהם יתפקד טוב יותר בתוך המשפחה והקהילה בה הוא חי כאשר סביבתו מזהה את הפוטנציאל המיוחד הטמון בו. התלמידים הללו מגיעים מ-150 משפחות שונות, אשר בהן כל אחד ואחת מבני המשפחה לומד להכיר את השינוי שנוצר בבנם או בתם שזכו לעצמאות מחודשת בעזרתה של רנטה.
•    תוכניות שפועלות בתוך בתי חולים מרחיבות הלאה את תחום השפעתה של רנטה. אבחון מוקדם משפר את עתידם של כל הילדים המאובחנים בעזרתו, ובאופן מיוחד לאלה שנשלחים בזכותו לבית הספר של רנטה. יתר על כן, עצם העובדה כי ילדים בעלי מוגבלויות נרשמים ככאלה בבית החולים משנה את התפיסה הבסיסית הרווחת בברזיל לגבי מוגבלות. לפני הרישום של רנטה, בעלי מוגבלויות רבים הוחבאו בבית פנימה, בזמן שאחרים סבלו מהתעלמות של החברה ונאלצו לחיות ברחוב ולקבץ נדבות. הפתרון הזה הופך להיות בלתי מתקבל על הדעת כאשר מוסד מוכר ומכובד כמו בית חולים, וגורמים סמכותיים כמו רופאי בית החולים, נותנים למוגבלות גושפנקה רשמית כבעיה רפואית.
•    שינויים במדיניות ציבורית, ובמיוחד מספר האנשים הנהנים מהם, קשים באופן מיוחד לכימות. המשאבים להם זוכה רנטה מהעירייה, יחד עם כסף שהושג ברמה הארצית, מאפשרים את בבירור את הצלחתה המקומית. מימון ארצי מוסיף גם הוא להצלחתה מחוץ לרמה המקומית.
•    עבודתה של רנטה בתחומים של מניעה מציגה תחום אחר לגמרי של השפעה. מאפיינים מתחומים אחרים, כמו אחוזים של מומים בלידה או צורך בהשגחה צמודה יכולים לתת אינדיקציה להצלחות נוספות של הפרוייקט, אלא שלאור רוחב היריעה של הפרוייקט, קשה לזהות את השפעתה הישירה של רנטה. עבור אלה אליהם היא מגיעה, ההשפעה יכולה להיות דרך טווח רחב – מאי התעלמות ממומים מולדים אצל כמה אמהות, ועד שינוי מהותי ביחס ובתפיסה של אמא את תינוקה ואת בריאותו.

המספרים לבדם מייצגים רק נדבך אחד במערכת של שינויים בה פועלת החברה: רק דרך ההקשר הנרכש ממידע שנאסף על ידי מחקר איכותני ניתן ללמוד ולהעריך לעומק את עבודתו של העמית.

 

חזרה לדף על התוצאות בשטח
מדדים של אפקטיביות
מתודולוגיה